zoutdruk

Als oudste der oude procédés heeft de zoutdruk een magische klank. De werkwijze zoals Fox Talbot hem al toepaste is ongewijzigd. Een vel papier wordt met een oplossing van keukenzout of salmiak ‘gezouten’. Daarna wordt een oplossing van zilvernitraat op dit geprepareerde papier gebracht. Zo ontstaat het lichtgevoelige zilverchloride. Na droging wordt het vel belicht door een negatief en gespoeld en gefixeerd. Om de houdbaarheid te vergroten en de beeldtint te veranderen kan een goudtoning worden toegepast.

De cursus zoutdruk wordt gecombineerd met albuminedruk aangeboden.

* * *